ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για τo έργο «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαχείριση των πράξεων των ΑΤΠ 4, 5, 6 και 9α του ΕΠ ΚΜ 2014-2020 και των εκχωρημένων πράξεων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ»
Είδος: Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιότητα: -
Ειδικός Στόχος: 11α1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 για το ΕΤΠΑ
Δράση: 11.1 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΣΒΑΑ: -
Κωδικός: -
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 69.440,00
Ημερομηνία Έναρξης: -
Τελευταία Ενημέρωση: 20/01/2020
Ημερομηνία Λήξης: 29/01/2020
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:

Η πρόσκληση απευθύνεται στις παρακάτω τρεις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον «Κατάλογο Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ» και οι οποίες βάσει των στοιχείων τους είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια το υπό ανάθεση έργο:

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (με δ.τ. «CONSORTIS»)
2. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.»)
3. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (με δ.τ. «ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ»)

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην επισυναπτόμενη Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ