ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης των Εγκεκριμένων ΤΑΠΤΟΚ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Θάλασσας και Αλιείας για την υποβολή προτάσεων για Δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης είναι η 11η Δεκεμβρίου  2017.

Στα συνημμένα της πρόσκλησης, που διατίθενται παρακάτω, περιλαμβάνεται Υπόδειγμα Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη ν υποβολή των σχετικών προτάσεων.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ