ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
7η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης των Εγκεκριμένων ΤΑΠΤΟΚ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Θάλασσας και Αλιείας για την υποβολή προτάσεων για Δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης είναι η 11η Δεκεμβρίου  2017.

Στα συνημμένα της πρόσκλησης, που διατίθενται παρακάτω, περιλαμβάνεται Υπόδειγμα Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη ν υποβολή των σχετικών προτάσεων.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ