ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης – Νέα καταληκτική Ημερομηνία : 24/2/2017

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης προς τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για την υποβολή προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τις Αστικές Αρχές είναι η 24η Φεβρουαρίου 2017

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στον συνημμένο «Οδηγό για το σχεδιασμό και την υποβολή Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης / ΟΧΕ-ΒΑΑ Θεσσαλονίκης», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ