ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Στρατηγική Επικοινωνίας

Η πληροφόρηση για τις ευκαιρίες και η επικοινωνία των επιτευγμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν σημαντική θέση στους στόχους της πολιτικής της. Το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και η ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τους στόχους της Πολιτικής της Συνοχής αποτελούν κομβικά ζητήματα, κάτι το οποίο καταδεικνύεται από την αυξάνουσα βαρύτητά τους στους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς στις τελευταίες προγραμματικές περιόδους.

Η βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής ενημέρωσης και επικοινωνίας βαρύνει τόσο τη Διαχειριστική Αρχή όσο και τους δικαιούχους.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ) περιγράφει την επικοινωνιακή προσέγγιση που υιοθετεί το ΕΠ ΠΚΜ για να ενημερώσει τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και το ευρύ κοινό για τις ωφέλειες που αναδεικνύονται στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΚΜ έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος στις 19/06/2015. Για να διαβάσετε το συνολικό κείμενο της Στρατηγικής Επικοινωνίας, μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω αρχείο.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ