ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (εν συντομία «Σχέδιο Δράσης») είναι ένα στρατηγικό και επιχειρησιακό εργαλείο στην προσπάθεια ένταξης των πληθυσμών Ρομά στον κοινωνικό ιστό και αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει αυτή η περιθωριοποιημένη ομάδα με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Συγχρόνως, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης αποτελεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex-ante conditionality) για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ώστε να μπορέσουν να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για υλοποίηση παρεμβάσεων με ωφελούμενους τους Ρομά.

Το Σχέδιο Δράσης που εκπονήθηκε περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των οικισμών Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την αποτύπωση και ιεράρχηση των σημαντικότερων προβλημάτων και αναγκών ανά οικισμό και την προτεινόμενη μεθοδολογία αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που συνάδουν πλήρως με το πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά.

Σύντομο Ιστορικό

  • Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2015
  • Τον Μάρτιο 2015, το Σχέδιο Δράσης στάλθηκε προς διαβούλευση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (το οποίο είναι το «εθνικό σημείο επαφής» για το θέμα αυτό), στους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν οικισμούς Ρομά, στην αρμόδια διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, καθώς και σε εκπροσώπους των Ρομά. Υπήρξε σημαντική συμμετοχή στη διαβούλευση και οι σχετικές παρατηρήσεις που έγιναν λήφθηκαν υπόψη για την οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσης.
  • Στις 8 Απριλίου 2015, το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε εκτενώς και ενέκρινε το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ