ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Σχέδιο Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

H Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, κατάρτισε το 1ο Σχέδιο Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της αρχή της εταιρικής σχέσης, που συνεπάγεται στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δημόσιων αρχών τους Κράτους Μέλους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και του ιδιωτικού τομέα, το σχέδιο Προγράμματος έχει αναρτηθεί στη επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ και έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαβούλευση.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ