ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ

Η εκκίνηση της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του και η έναρξη του επίσημου διαλόγου με τους φορείς πολιτικής της χώρας περιγράφονται στην 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟ σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του Υπουργείου Ανάπτυξης που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019. 

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την οργάνωση της κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού ήταν οι ακόλουθες : 

  • Σύσταση και ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού σχεδιασμού
  • Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο και επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού
  • Διαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων, των Υπουργείων και των Περιφερειών, στη βάση των κατευθύνσεων και του ερωτηματολογίου της εγκυκλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Αύγουστο του 2019, συστάθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ), η οποία κατέθεσε στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ την 1η Πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την διαμόρφωση των κατευθύνσεων εκπόνησης του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επίσης συντόνισε την διαβούλευση με τους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ