ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ταμείο Συνοχής

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια για τη διαχείριση δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Οι δράσεις αφορούν στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πόρους που ανέρχονται περίπου στα 220 εκατ. ευρώ, σε όρους δημόσιας δαπάνης.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της έχει εκχωρηθεί με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, όπως προβλέπεται και στο Ν. 4314/2014 (νόμος ΕΣΠΑ) και η οποία διατίθεται παρακάτω (ΦΕΚ 805/Β/6-05-2015).

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ