ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Υλοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Υπομέτρων 16.1-16.2 (Δράση 2) και 16.1-16.5 του ΠΑΑ (Δράση 2)
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
Άξονας: -
Επενδυτική Προτεραιότητα: -
Ειδικός Στόχος: -
Δράση: Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του ΠΑΑ
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΣΒΑΑ: -
Κωδικός: 5612/30-12-2021
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 5.800.000
Ημερομηνία Έναρξης: 18/01/2022
Τελευταία Ενημέρωση: 14/12/2022
Ημερομηνία Λήξης: 27/05/2022
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ