ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Υποχρεωτική επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, τον Ιανουάριο 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
Άξονας: -
Επενδυτική Προτεραιότητα: -
Ειδικός Στόχος: -
Δράση: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΣΒΑΑ: -
Κωδικός: 4.3.1 / ΕΥΔΠ_85
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 22.770.000
Ημερομηνία Έναρξης: 10/09/2018
Τελευταία Ενημέρωση: 11/12/2018
Ημερομηνία Λήξης: 31/01/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:

Προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ