ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
Άξονας: -
Επενδυτική Προτεραιότητα: -
Ειδικός Στόχος: -
Δράση: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΣΒΑΑ: -
Κωδικός: 4.3.1 / ΕΥΔΠ_85
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 22.770.000
Ημερομηνία Έναρξης: 10/09/2018
Τελευταία Ενημέρωση: 18/02/2019
Ημερομηνία Λήξης: 29/03/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:

Προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ