ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Υποχρεωτική επικαιροποίηση του καταλόγου προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Υπενθυμίζεται στους ήδη εγγεγραμμένους στον Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, ότι τον Ιανουάριο του 2021 υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν  τα στοιχεία τους με την υποβολή νέας Αίτησης και ΤΕΥΔ (σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Υπουργική Απόφαση για την Τεχνική Βοήθεια και τη Βεβαίωση εγγραφής τους.

Η υποβολή της Αίτησης και του ΤΕΥΔ  τον 1ο του 2021, θα γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail: contact 

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναφέρεται: “Αίτηση επικαιροποίησης εγγραφής στον Κατάλογο, της εταιρίας με την Επωνυμία ….. και  ΑΦΜ ……”

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ