ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 9/6/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ειδήσεις

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
18/12/2014

Στρατηγική καταπολέμησης της απάτης σε διαρθρωτικές δράσεις

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ δημοσιοποιεί την Πολιτική κατά της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θέτει τους στόχους και τα εργαλεία με τα οποία επιτυγχάνεται η πρόληψη, η ανίχνευση και η καταπολέμηση των φαινομένων της απάτης γενικά, αλλά και ειδικότερα στις διαρθρωτικές δράσεις
19/08/2014

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2013 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσίευση καταλόγου αναθέσεων/συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης για το έτος 2013
19/02/2014
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ