ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ειδήσεις

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
18/12/2014

Στρατηγική καταπολέμησης της απάτης σε διαρθρωτικές δράσεις

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ δημοσιοποιεί την Πολιτική κατά της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θέτει τους στόχους και τα εργαλεία με τα οποία επιτυγχάνεται η πρόληψη, η ανίχνευση και η καταπολέμηση των φαινομένων της απάτης γενικά, αλλά και ειδικότερα στις διαρθρωτικές δράσεις
19/08/2014

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2013 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσίευση καταλόγου αναθέσεων/συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης για το έτος 2013
19/02/2014
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ