ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ειδήσεις

Συνεδριάζει για δεύτερη φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει για 2η φορά στις 7 Οκτωβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη
22/09/2016

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει και φέτος με δικό της περίπτερο (το οποίο βρίσκεται δίπλα στον πύργο του ΟΤΕ) στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία συμπληρώνει 81 χρόνια λειτουργίας.
09/09/2016

Ολοκλήρωση της Διαβούλευσης επί των Οδηγών Εφαρμογής για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης για τους Οδηγούς Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
30/08/2016

Διαβούλευση επί των Οδηγών Εφαρμογής για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευση επί των Οδηγών Εφαρμογής για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων έως τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016.
15/07/2016

Έναρξη δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) 2014-2020 ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω δράσεων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)»
14/06/2016

Κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Δημοσιεύεται ο εγκεκριμένος κατάλογος προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία παραμένει ανοικτή έως τις 31/12/2023
14/06/2016

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013.
09/03/2016

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2015 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σε εφαρμογή των διατάξεων της υπουργικής απόφασης αρ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856 Β/2010) και ειδικότερα του άρθρου 8 (Εκ των υστέρων δημοσιότητα), δημοσιεύεται ο κατάλογος με τις αναθέσεις - συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015.
23/02/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενής θέσης στελέχους διοικητικής υποστήριξης

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», Δράση 5α.1 : “Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών”
25/01/2016
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ