ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 9/6/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ειδήσεις

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ
16/11/2017

5η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύεται ο εγκεκριμένος 5ος κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
10/11/2017

3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και εκδήλωση με θέμα «Η Πολιτική της Συνοχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

06/11/2017

4η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

18/07/2017

3η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύεται ο εγκεκριμένος 3ος κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
11/05/2017

Η καμπάνια “Europe in my Region 2017” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στην καμπάνια «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017» (#EUinMyRegion) με δύο εκδηλώσεις/έργα, τη 14η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) και τον 3ο Δρόμο Υγείας και Αλληλεγγύης στο Κιλκίς.
10/05/2017

Αναστέλλεται η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση με τίτλο: «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)»

Αναστέλλεται η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση με κωδικό 037.6c και τίτλο: «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)», σε συνέχεια επιστολής που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία τίθενται ζητήματα επιλεξιμότητας ορισμένων κατηγοριών δαπανών των δράσεων.
21/04/2017

Κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Δημοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε διαρκή βάση έως 31-12-2023.
29/03/2017

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας, που ανατέθηκαν το 2016 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της με αρ. ΥΑ18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016, Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/B/24.2.2016), «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», δημοσιεύεται παρακάτω ο κατάλογος με τις αναθέσεις/συμβάσεις Τεχνικής Βοήθειας της Ε ΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, για το έτος 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 24 της Απόφασης (Εκ των υστέρων δημοσιότητα).
01/03/2017

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης – Νέα καταληκτική Ημερομηνία : 24/2/2017

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης - Νέα καταληκτική Ημερομηνία : 31/1/2017
24/01/2017

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (εκτός Θεσσαλονίκης) – Νέα καταληκτική Ημερομηνία : 20/1/2017

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (εκτός Θεσσαλονίκης) - Νέα καταληκτική Ημερομηνία : 20/1/2017
07/11/2016
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ