ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ειδήσεις

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ
16/11/2017

5η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύεται ο εγκεκριμένος 5ος κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
10/11/2017

3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και εκδήλωση με θέμα «Η Πολιτική της Συνοχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

06/11/2017

4η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

18/07/2017

3η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύεται ο εγκεκριμένος 3ος κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
11/05/2017

Η καμπάνια “Europe in my Region 2017” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στην καμπάνια «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017» (#EUinMyRegion) με δύο εκδηλώσεις/έργα, τη 14η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) και τον 3ο Δρόμο Υγείας και Αλληλεγγύης στο Κιλκίς.
10/05/2017

Αναστέλλεται η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση με τίτλο: «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)»

Αναστέλλεται η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση με κωδικό 037.6c και τίτλο: «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)», σε συνέχεια επιστολής που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία τίθενται ζητήματα επιλεξιμότητας ορισμένων κατηγοριών δαπανών των δράσεων.
21/04/2017

Κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Δημοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε διαρκή βάση έως 31-12-2023.
29/03/2017

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας, που ανατέθηκαν το 2016 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της με αρ. ΥΑ18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016, Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/B/24.2.2016), «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», δημοσιεύεται παρακάτω ο κατάλογος με τις αναθέσεις/συμβάσεις Τεχνικής Βοήθειας της Ε ΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, για το έτος 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 24 της Απόφασης (Εκ των υστέρων δημοσιότητα).
01/03/2017

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης – Νέα καταληκτική Ημερομηνία : 24/2/2017

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης - Νέα καταληκτική Ημερομηνία : 31/1/2017
24/01/2017

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (εκτός Θεσσαλονίκης) – Νέα καταληκτική Ημερομηνία : 20/1/2017

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (εκτός Θεσσαλονίκης) - Νέα καταληκτική Ημερομηνία : 20/1/2017
07/11/2016
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ