ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ειδήσεις

Υποχρεωτική επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, τον Ιανουάριο 2019

28/12/2018

Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων για τη διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορίστηκαν ως Ενδιάμεσοι φορείς οι ΕΦΕΠΑΕ και ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, για τη διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στον τομέα του τουρισμού αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
14/12/2018

Τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει για 4η φορά στις 23 Οκτωβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη
18/10/2018

7η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύεται η 7η έγκριση του καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
11/06/2018

6η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύεται ο εγκεκριμένος 6ος κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
07/03/2018

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2017 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Με βάση το άρθρο 14, της υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/03.03.2017) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». δημοσιεύεται παρακάτω ο κατάλογος με τις συμβάσεις Τεχνικής Βοήθειας της Ε ΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, για το έτος 2017.
05/02/2018

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 συμμετέχει την 27η AGROTICA στη Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην 27η AGROTICA, στη Θεσσαλονίκη, από 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2018
24/01/2018
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ