ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ειδήσεις

Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019

3η Έγκριση εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
18/12/2019

Ανάρτηση αποφάσεων ένταξης και απόρριψης πράξεων για την δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών»

Σήμερα, 10-12-2019, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, στην ενότητα «Εντάξεις», οι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης πράξεων για την δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών»
10/12/2019

3η τροποποίηση απόφασης ένταξης και ανάρτηση απόφασης απόρριψης προτάσεων για τη δράση ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σήμερα 21-10-2019 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ: α) η 3η τροποποίηση της απόφασης ένταξης και β) η απόφαση απόρριψης προτάσεων για τη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
21/10/2019

2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης για τη δράση ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σήμερα 30-9-2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης για τη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
30/09/2019

1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης για τη δράση ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σήμερα 17-9-2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ η 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης για τη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στην οποία προστέθηκαν 100 νέα σχέδια. Έπονται κι άλλες.
17/09/2019

Ανάρτηση της 1ης απόφασης ένταξης για την δράση ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σήμερα, 6-9-2019, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, στην ενότητα ‘Εντάξεις’, η πρώτη απόφαση ένταξης για την δράση ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θα ακολουθήσουν και επόμενες αποφάσεις.
06/09/2019

Πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει για 5η φορά στις 12 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη
05/06/2019

Δημοσιοποίηση της μελέτης «Αξιολόγηση της Πορείας Εφαρμογή του Προγράμματος»

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής της μελέτης «Αξιολόγηση της Πορείας Εφαρμογή του Προγράμματος», σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
28/03/2019

Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

27/03/2019

Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019

Επικαιροποίηση εγγραφής εγγεγραμμένων και εγγραφή νέων αιτούντων στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
19/02/2019
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ