ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ειδήσεις

Ισχύων Κατάλογος Προμηθευτών - 5η Έγκριση

5η Έγκριση εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
10/12/2020

Υποχρεωτική επικαιροποίηση του καταλόγου προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

04/12/2020

Ενημερωτικά υποστηρικτικά βίντεο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα www.ependyseis.gr

30/11/2020

Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, μετά ενστάσεων, του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

29/09/2020

COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 1-9-2020

31/08/2020

Ισχύων Κατάλογος Προμηθευτών – 4η Έγκριση

4 η Έγκριση εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
14/07/2020

COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 9/6/2020

08/06/2020

Λήξη ισχύος της υπ’ αρ. 1856/30-3-2020 απόφασης αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ανακοινώνει την λήξη ισχύος της υπ’ αρ. 1856/30-3-2020 απόφασης αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ σύμφωνα με την οποία ήταν σε αναστολή όλες οι δεσμευτικές προθεσμίες που αφορούν στην υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων. Η αναστολή ίσχυε από 1ης Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΤΕΙΑ.
03/06/2020

COVID-19: Νέα μέτρα από Δευτέρα 1/6/2020

01/06/2020

Αναστολή προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ανακοινώνει την αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών που αφορούν στην υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων ενίσχυσης ΜΜΕ. Η αναστολή κρίθηκε αναγκαία λόγω της επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων / αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας.
30/03/2020

ΕΠΕΙΓΟΝ: COVID-19: Νέα έκτακτα μέτρα από Δευτέρα 16/3/2020

16/03/2020

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2019 από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Με βάση το άρθρο 14, της υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/03.03.2017) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», δημοσιεύεται παρακάτω ο κατάλογος με τις συμβάσεις Τεχνικής Βοήθειας της Ε ΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, για το έτος 2019.
03/03/2020

Ανάρτηση αποφάσεων ένταξης και απόρριψης πράξεων για την Δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού». (Πρόσκληση 156.3δ)

Σήμερα, 19-2-2020, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, στην ενότητα «Εντάξεις», οι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης πράξεων για την Δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού». (Πρόσκληση 156.3δ)
19/02/2020
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ