ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ειδήσεις

Αποφάσεις ένταξης και απόρριψης προτάσεων για την Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Πρόσκληση 189.1β)

08/10/2021

Σχέδιο Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

H Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, κατάρτισε το 1ο Σχέδιο Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
27/08/2021

Απόφαση εξέτασης ενστάσεων για την Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» (Πρόσκληση 202.3c)

Σήμερα, 9/07/2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, στην ενότητα «Εντάξεις», η Απόφαση των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων επί της Απόφασης ένταξης και της Απόφασης απόρριψης πράξεων για την Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» (Πρόσκληση 202.3c).
09/07/2021

Λειτουργία της Υπηρεσίας από Δευτέρα 28/6/2021

25/06/2021

Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2021 - Επικαιροποίηση εγγεγραμμένων και εγγραφή νέων αιτούντων

Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2021 Επικαιροποίηση εγγραφής εγγεγραμμένων και εγγραφή νέων αιτούντων στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
05/03/2021

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής βοήθειας που ανατέθηκαν το 2020 από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Βάσει του άρθρου 14, της υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β΄ 677/03.03.2017) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
04/02/2021

Ανάρτηση αποφάσεων ένταξης και απόρριψης πράξεων για την Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία». (Πρόσκληση 202.3c)

Σήμερα, 5/1/2021, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, στην ενότητα «Εντάξεις», οι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης πράξεων για την Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία». (Πρόσκληση 202.3c)
05/01/2021
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ