ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
6η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Στις 7/03/2016 ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε διαρκή βάση έως τις 31/12/2023.

Η Απόφαση και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι κατηγορίες ενεργειών για τις οποίες καταρτίζεται ο κατάλογος, η αίτηση εγγραφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες διατίθενται στα παρακάτω αρχεία.

Ο κατάλογος που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την απόφαση αρ. πρωτ. 8280/10-9-2013 και αφορούσε στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχει καταργηθεί. Οι εγγεγραμμένοι στο κατάλογο της περιόδου 2007-2013 σύμφωνα με τη νέα απόφαση - πρόσκληση θα υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στο νέο κατάλογο με επικαιροποίηση των στοιχείων τους, συνυποβάλλοντας είτε Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία είτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με τις όποιες διαφοροποιήσεις.

Ο κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, δημοσιεύεται παρακάτω στον ίδιο χώρο. Ο κατάλογος αυτός ο οποίος θα εμπλουτίζεται σταδιακά και θα επικαιροποιείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ