ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σε συνέχεια ευρείας και μακράς διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και με τους φορείς χάραξης πολιτικής / Υπουργεία ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια και ο συντονισμός των δράσεων, καταρτίσθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Το πλήρες κείμενο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 είναι διαθέσιμο παρακάτω.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ