ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Υποχρεωτική επικαιροποίηση του καταλόγου προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

COVID-19: Νέα μέτρα από Δευτέρα 1/6/2020

COVID-19: Νέα μέτρα από Δευτέρα 1/6/2020 Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 αλλά και της επιστροφής στη νέα κανονικότητα από τη 1/6/2020 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώνει ότι πλέον επιτρέπεται η φυσική παρουσία εκπροσώπων φορέων για συμμετοχή σε συναντήσεις συσκέψεις που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της αφού προηγηθεί πρώτα σχετική επικοινωνία και προγραμματισμός.


Η επικοινωνία θα είναι ηλεκτρονική ή τηλεφωνική και η αποστολή εγγράφων στην υπηρεσία μας θα συνεχίσει να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο e –mail : 

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ