ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 1-9-2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

COVID-19: Νέα μέτρα από Δευτέρα 1/6/2020

COVID-19: Νέα μέτρα από Δευτέρα 1/6/2020 Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 αλλά και της επιστροφής στη νέα κανονικότητα από τη 1/6/2020 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώνει ότι πλέον επιτρέπεται η φυσική παρουσία εκπροσώπων φορέων για συμμετοχή σε συναντήσεις συσκέψεις που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της αφού προηγηθεί πρώτα σχετική επικοινωνία και προγραμματισμός.


Η επικοινωνία θα είναι ηλεκτρονική ή τηλεφωνική και η αποστολή εγγράφων στην υπηρεσία μας θα συνεχίσει να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο e –mail : 

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ