ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 1-9-2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 1-9-2020

COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 1-9-2020
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19 ενημερώνει ότι τεχνικές συναντήσεις και συσκέψεις θα πραγματοποιούνται στο εξής ΜΟΝΟ μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η φυσική παρουσία εκπροσώπων φορέων εφόσον προηγηθεί σχετική επικοινωνία και προγραμματισμός.
Η υλοποίηση του προγράμματος επιτοπίων επαληθεύσεων και ελέγχων συνεχίζεται κανονικά με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εμπλεκομένων.

 

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε θέμα να είναι ηλεκτρονική ή τηλεφωνική και η αποστολή εγγράφων στην υπηρεσία μας θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο υπηρεσιακό e –mail : ή στα προσωπικά email των στελεχών.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ