ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4869/Β/15-09-2022).

Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου του Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την έγκριση της εξειδίκευσής του, μέσω τακτικών συνεδριάσεων και γραπτών διαδικασιών.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και μέλη της με δικαίωμα ψήφου οι παρακάτω:

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης και συντονισμού

(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ

(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ)

(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

(ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι: της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα παρακάτω διαθέσιμα αρχεία.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ