Γεια σας,
Η εγγραφή σας στο Newsletter της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν επιτυχής!