ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, άρθρο 49 παρ. 2, στο πλαίσιο της διαφάνειας της υλοποίησης και της επικοινωνίας σχετικά με τα προγράμματα η Διαχειριστική Αρχή δημοσιεύει το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος.

Στην δημοσίευση αναφέρονται ο τίτλος της πρόσκλησης, ο στόχος πολιτικής και ο ειδικός στόχος του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι, η γεωγραφική περιοχή αναφοράς, η διαθέσιμη συνολική δημόσια δαπάνη και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

Στόχος η έγκαιρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των ωφελούμενων προκειμένου να προετοιμάσουν και να ωριμάσουν τις προτάσεις που θα υποβάλλουν.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ