ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

test

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 20222023 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επαγγελματική Συμβουλευτική Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων Ανέργων σε ΤΠΕ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Σύμβουλος υποστήριξης της Μητροπολιτικής Ενότητας ΘεσσαλονίκηςΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την επικαιροποίηση της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων με στόχο την προσαρμογή στις αλλαγές στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ CLLD1 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Σύμβουλος υποστήριξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την επικαιροποίηση της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΕΣ του ΧΥΤ Ανθεμούντα - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Επέκταση του ΧΥΤ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας (απόφαση Απόρριψης Πράξεων) - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Νάουσας - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Συμπλήρωση και Αναβάθμιση εξοπλισμού στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Ανασχεδιασμός και πρασινισμός πάρκου Βοσπόρου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Πρασινισμός νησίδας οδού Μοναστηρίου Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Περιβαλλοντική αναβάθμιση οδού Ε Τραπεζούντος σε πράσινο άξονα περιπάτου διασύνδεσης σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου Παύλου Μελά - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανασχεδιασμός και πρασινισμός Πάρκου Σμύρνης Δημοτικής Ενότητας Κορδελιού Δήμου ΚορδελιούΕυόσμου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ολοκληρωμένη Ανάπλαση περιοχής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή Αισθητηριακού πάρκου Sensory Garden στο ΟΤ 1270 Γ270 Δήμου Καλαμαριάς - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Αναγνωστοπούλου Αταλάντης Αιγυπτιάδη αρ μελ 302020 - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Βιοκλιματική αναβάθμιση και πρασινισμός πάρκου Ελπίδος της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της επιδημίας covid 19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Ενεργειακή αναβάθμιση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προώθηση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων με στοχευμένα ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε δυναμικές ειδικότητες της τοπικής αγοράς εργασίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης των δικτύων εφοδιασμού και διανομής της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων απασχόλησης σε νέους άνεργους επιστήμονες ως συμβούλους στήριξης της τοπικής οικονομίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ενεργειακή αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Μίκρας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΓΝ Σερρών - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθειαεγκατάσταση δύο ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την κάλυψη αναγκών της νεοδιαμορφωθείσας Πνευμονολογικής Κλινικής Λοιμωδών Νοσημάτων Covid 19 του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ Γεννηματάς - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Μέρος 3ο - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ποσειδώνιου Ναυταθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ο Άγιος Δημήτριος - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Αβάθμιας φροντίδας υγείας Κεντρικής Μακεδονίας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού δήμου Παύλου Μελά σε επιλεγμένους οδικούς άξονες και κοινόχρηστους χώρους - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΝΜΕΔΕΣΣΑΣ του ΓΝΠΕΛΛΑΣ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Γιαννιτσών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Γιαννιτσών - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Αβάθμιας και Ββάθμιας φροντίδας υγείας για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών του ΓΝΠέλλας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Συντήρηση αναστήλωση αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Τάφων Α και Β Κατερίνης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αναβάθμιση πρασίνου Δημιουργία Πράσινης διαδρομής επί της οδού 28ης Οκτωβριου Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή κτιρίου εξυπηρέτησης επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του ΓΝΘ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Πράσινα Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας για την ένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας ήκαι τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ ΔΧαλκηδόνος τμήμα ΔΔέλτα ΝΘεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Σύμβουλοι Υποστήριξης ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ δράσεων ΕΚΤ - 12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Λειτουργική ενοποίηση Βιβλιοθηκών ΑΠΘ - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ανάπλαση ζώνης πρασίνου κατά μήκος των βυζαντινών τειχών Οδός Επταπυργίου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Πράσινοι χώροι παιχνιδιού ξεκούρασης και αναψυχής Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των τμημάτων του ΑΠΘ - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Βέροιας - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός 1 ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος ενός επιπέδου στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ασθενών με COVID19 στο ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας αυτοαπασχόλησης σε ανέργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας υγείας με ενίσχυση των τοπικών σταθμών φροντίδας και περίθαλψης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Κατερίνης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο ΓΝ ΚΥ Γουμένισσας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθειαεγκατάσταση διαφόρων ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κλινικές covid19 και λοιπά τμήματα του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας Εξωσωματικός λιθοτρύπτης - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Κατάρτιση Ανέργων για την ένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας ήκαι τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ CLLD1 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού βιοϊατρικού εξοπλισμού για το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αγγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ' 2 - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία - 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή της παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Γιαννιτσών - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ασύρματων δικτύων Δήμου Κορδελιού Ευόσμου - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Βιοκλιματικό πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης διάθεσης δεδομένων - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο ΠυλαίαςΧορτιάτη Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid19 σε χώρους μεταναστώνπροσφύγων μετακινούμενων πληθυσμών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ στην ΠΕ Κιλκίς - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΝεάποληςΣυκεών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμήθεια και εγκατάσταση έξι 6 ακτινολογικών μηχανημάτων δεκατριών 13 ψηφιακών εμφανιστηρίων τεσσάρων 4 ψηφιακών μαστογράφων και δεκαέξι 16 οδοντιατρικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των ΚΥ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα ΚοινότηταςΚέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ανάπλαση πάρκου στη συμβολή των Οδών Μ Μπότσαρη και Ηλέκτρας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Βιοκλιματική αναβάθμιση συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Πράσινες διαδρομές Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη δερματοογκολογικού κέντρου στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του ΓΝΘ Ιπποκράτειο - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Επανέκθεση συλλογών Μουσείου Πετραλώνων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αρχαιολογικό πάρκο Αμφίπολης Υποδομές εξυπηρέτησης επισκεπτών ενοποίηση μνημείων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους οδικούς άξονες του Δήμου Καλαμαριάς - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια Οχημάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισής τους του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ανακατασκευή του πάρκου Πασσαλίδη ΑΡ ΜΕΛ 612018 - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στοχευμένες δράσεις κατάρτισης πιστοποίησης και συμβουλευτικής ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Αποκατάσταση και ανάδειξη του οικοδομικού τετραγώνου της αγοράς του Δίου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝ Χαλκιδικής - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου μεγάλου έργου - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Αποκατάσταση κτηρίου Δ στο περιβάλλοντα χώρο του Ι Ν της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο ΑΝΘ Θεαγένειο - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν Πιερίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση στο Ν Πιερίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Σερρών - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 ΑΜΕΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Αναδιαμόρφωση απόδοση νέας χρήσης και δημιουργία χώρου πολυμέσων και ψηφιακών εφαρμογών σε νεότερο κτίσμα ΒΔ της Ροτόντας εντός του περιβόλου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποκατάσταση συντήρηση και ανάδειξη των ταφικών τύμβων Τ Ι και Τ ΙΙ της ΤΚ Τούμπας του Δήμου Παιονίας ΠΕ Κιλκίς - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Σερρών - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Κατερίνης - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Κατερίνης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Αναβάθμιση εξοπλισμού Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στην Έδεσσα - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών Πανεπιστημίου Μακεδονίας - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Κατερίνης - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ορθοπαντογράφων μηχτων μέτρησης οστικής πυκνότητας υπερήχων λοιπού ιατροτκού εξοπλισμού συσκευών ελέγχου ιατροτκού εξοπλισμού και οργάνων ελέγχου ακτινοφυσικού για τα ΚΥ της Κ Μακεδονίας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία στην Έδεσσα - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Ανάκτιση του κτηρίου των κελλιών της Νότιας πυρίκαυστης πτέρυγας αποκατάσταση των κατώτερων λίθινων τμημάτων του καθώς και του κτίσματος Κουντιάδη στην ΙΜ Τιμίου Προδρόμου Σερρών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποκατάσταση Ιερού Ναού Προσκυνήματος Μεγάλης Παναγιάς στη Χαλκιδική - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2020-2021 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Αποκατάσταση των υπερώων του Ι Ναού της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου αγιάσματος Αγίου Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Διαμόρφωση Αποθετηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Υποστήριξη ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών 5ο 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας για τη λειτουργία ΚΔΗΦ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία ΣΥΔ του Συλλόγου Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 7 ενοίκων - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία 2 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ της ΕΣΒΕ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ένταξη Πράξεων Δράσης 4.3.1 - «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ -
Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας -
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού - 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Νέας Ζίχνης - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Χαλκηδόνος - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Θερμαϊκού - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών - 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου για δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις εποπτευόμενες περιοχές Natura - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Δράσεις Ενημέρωσης Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Δράσεις διαχείρισης προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια εξοπλισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα - 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Διαμόρφωση πιστοποίησης μειωμένουν περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα Συνεργατικός Σχηματισμός Αγροδιατροφής στην Κεντρικής Μακεδονία ΚΜΡ10037519 - 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει τους Δ Λαγκαδά Βόλβης και τμήματα των ΔΩραιοκάστρου Θέρμης Θερμαϊκού ΠυλαίαςΧορτιάτη και Δέλτα του ΝΘεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσηςδιάθεσης δεδομένων στον Δήμο Παύλου Μελά - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και επιχειρήσεων με χρήση συστήματος διαχείρισης ροών εργασιών στο Δήμο Καλαμαριάς - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Σύγχρονες Δράσεις Πολιτιστικής Προβολής του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης MOMus - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης διάθεσης δεδομένων - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης Διάθεσης Δεδομένων - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Οικοτροφείο για δεκαπέντε 15 ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Διασύνδεση Κέντρων Ημέρας για Πάσχοντες από 'ΑνοιαAlzheimer με Μονάδες των ΟΤΑ ΚΑΠΗΚΗΦΗ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ανάπτυξη αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ανάπτυξη αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ανάπτυξη αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ημαθίας - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ανάπτυξη αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Επιμελητηρίου Κιλκίς - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης Ενίσχυση της υπάρχουσας Δομής - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Σερρών - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Δημοτικά Ιατρεία για ευπαθείς ομάδες του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά Παιδική Ομπρέλα - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ενίσχυση λειτουργίας του ιδρύματος Μέλισσα και υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Οικογενειακή φροντίδα δεκαέξι 16 ανήλικων κακοποιημένων παιδιών και προετοιμασίαεκπαίδευση ανάδοχων οικογενειών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμβουλευτικού σταθμού άνοιας του δημοτικού ιατρείου και των ΚΑΠΗ προς ευάλωτες ομάδες - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 20192020 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κατ οίκον ψυχιατρική νοσηλεία στον Δυτικό Τομέα Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ Ο Σωτήρ για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ ΣΩΤΗΡ 1 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσια Φροντίδας η ΖΩΗ 2 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 ΑΜΕΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤOY ΓNΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Υποδομής και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πέλλας - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ PORTAL ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών ΦΑΣΗ 1 - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα με έδρα στη Θεσσαλονίκη - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Αποκατάσταση εξωτερικού περιβλήματος καθολικού Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους Β Φάση - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποκατάσταση κτιρίου και λοιπών εγκαταστάσεων του Αρσανά της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Α Φάση Αποκατάσταση Κελύφους - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Aποκατάσταση όψεων και στεγών του Καθολικού της Ι Μονής Βατοπαιδίου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Στερέωση αναστήλωση ανάδειξη ΝΔ τμήματος Ακρόπολης Λειβήθρων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση προώθηση και προβολή του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προμήθεια τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού για την υποστήριξη της τουριστικής προβολής της πόλης των Σερρών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών και επιχειρησιακής επάρκειάς του - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Αποκατάσταση κτιρίου και δημιουργία μουσείου στο παλιό Βουρδουναριό της Ι Μονής Παντοκράτορος - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου δημοτικού σχολείου Ορμύλιας του δήμου Πολυγύρου - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολειού Βέροιας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΑΤ Νέων Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Υποστήριξη διοργάνωσης φεστιβάλ ανακύκλωσης 2019 2021 - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εφαρμογές Smart City στην πόλη της Νάουσας - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ στο κτίριο του Δημαρχείου Αιγινίου - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή Αναβάθμιση 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως ΓΣΝΕ - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση 13ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου 1ου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων Δήμου Παύλου Μελά - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολειού στο Α και Β κτίριο 23ου Δημοτικού και 3ου Γυμνασίου Λυκείου - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου ΜΠαναγίας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου ΔΚ Ιερισσού - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Δημοτικού Σχολειού Σκοτούσσης - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης χρήσης και ποιότητας υπηρεσιών ΤΠΕ στον Δήμο Παύλου Μελά - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας από ΑμεΑ αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία Δήμου Θεσσαλονίκης - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών Δράσεις για υγιή γήρανση - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Οικοτροφείο για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου στο Νομό Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Πληροφόρηση και Επικοινωνία για το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 20202023 - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποκατάσταση του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α Β υπογείου Ι Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποκατάσταση I Καθίσματος Αγίου Τρύφωνος I Μονή Εσφιγμένου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποκατάσταση και μερική ανακατασκευή του Κελλίου του Τιμίου Προδρόμου I Μονής Σταυρονικήτα - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΣτερέωσηΑποκατάσταση κτιρίου IΝ Αγ Πάντων Δάφνης ΙΜ Σίμωνος Πέτρας Β Φάση - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας Ι Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους Α Φάση Κατασκευής Επείγουσες αναστηλωτικές στερεωτικές εργασίες με αποκατάσταση κελύφους - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εξοπλισμός Σκευοφυλακίου Βιβλιοθήκης Εικονοφυλακίου και Αρχείου Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εργασίες αποκαταστάσεως στο βόρειο τμήμα της δυτικής πτέρυγας της Ι Μονής Ιβήρων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Καθαρές αστικές μεταφορές στο Δήμο ΝεάποληςΣυκεών - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προμήθεια οχημάτων με στόχο την προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών στο δήμο ΠυλαίαςΧορτιάτη - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Παρέμβαση για καθαρές μεταφορές στον Δήμο Παύλου Μελά - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και μείωση του αποτυπώματος του CO2 με τη προμήθεια για την ΠΚΜ ηλεκτρικών αυτοκίνητων σταθμών φόρτισης αυτών και πετρελαιοκίνητων υπηρεσιακών αυτοκίνητων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προμήθεια 5 ηλεκτρικών οχημάτων και ενός επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ' - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Σύνταξη Μελέτης Πολεοδόμησης στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου ΠυλαίαςΧορτιάτη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σύνταξη Γενικού Χωρικού Σχεδίου Περιοχών Δήμου Καλαμαριάς - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την Υποδοχή Σχεδίων Έργων Υπερτοπικής Κλίμακας σε Τμήμα του Πρώην Στρατοπέδου Μεγάλου Αλέξανδρου της ΔΕ Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σύνταξη Μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στο Παράκτιο Μέτωπο της ΔΕ Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της Αστικής Αρχής για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενίσχυση Εργαστηριακών Υποδομών ΚλινικήςΔικαστικής Τοξικολογίας και Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΑΠΘ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σύνταξη Μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στην ΔΕ Αμπελοκήπων του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης Συκεών - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Αβαθμιας και Ββαθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ΔΕ Πυλαίας - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού σε σχολεία Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις νόμιμες εξαρτήσειςΠολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμήθεια μηχανημάτων Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση ζημιών - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Υποστηρικτικές δράσεις για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εγκαταλειμμένα παιδιά του Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας Γιαννιτσών ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δράσεις για την ενημέρωση και πρόληψη για την σχολική βία και τον ρατσισμό - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Πυροσβεστικός εξοπλισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΕΣ του ΧΥΤ Κιλκίς - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Δράσεις επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς της μεταποίησης των υπηρεσιών και του τουρισμού για μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Σερρών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο Σχολικό Συγκρότημα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων στη ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης ΕΔΠΑΡ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου ΤΧΣ Δήμου Παύλου Μελά - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επίπλωση και εξοπλισμός του Νέου ΣκευοφυλακίουΒιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου Δήμου Κατερίνης - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολιτιστικού Κέντρου Nάουσας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο κτίριο του πρώην κοινοτικού καταστήματος Σφενδάμης - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών του δήμου Πολυγύρου - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑΛ - ΔΚ Πολυγύρου, του δήμου Πολυγύρου. - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Πολυγύρου του δήμου Πολυγύρου - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Ν Καλλικράτειας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου και του ΓΕΛ Ν Μουδανιών - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου στο Σιδηρόκαστρο - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λυκείου Σημάντρων - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Σέρρες - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Γυμνασίου και ΕΠΑΛ Έδεσσας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Δημοτικού Σχολείου Σεβαστειανών - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Λυκείου Σκύδρας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κινηματογραφικών αιθουσών Ολύμπιον - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Δημαρχείου Ηράκλειας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Λυκείου Γυμνασίου Πεντάπολης Δήμου Εμμανουήλ Παππά - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30 Κάτω Τούμπα Δήμου Θεσσαλονίκης - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Γυμνασίου Λυκείου Καλής - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέματα υπηρεσιών τουρισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης βιώσιμης ενέργειας πράσινων και κοινωνικών συμβάσεων - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Λιανίδη και Δεληγιαννίδη αρ μελ802017 - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Δημιουργία πράσινου δώματος στο 4ο Δημοτικό Σχολείο ΔΚ Μενεμένης της οδού Ν Κυριακίδη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Το Πάρκο των ήχων Ανακατασκευή Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου Ν Πλαστήρα Λευκάδος ΔΕ Συκεών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη για τον Περιορισμό Φαινόμενων Κοινωνικού Αποκλεισμού - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων κοινωνικό GIS Δήμου Σερρών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κοινωνικό φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Απόφαση Ενταξης 152 πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων - 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΑμεΑ και εθελοντισμού - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα ΘεσσαλονίκηΠολύγυρος ΕΟ 16 Τμήμα ΘέρμηΓαλάτιστα Φάση Β - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Βελτίωση-αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) - Φάση Β' - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού από την εικόνα στην εμπειρία Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Έλεγχος εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΠΚΜ βάσεί της οδηγίας 91271ΕΟΚ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο η έχουν άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του συλλόγου κοινωνικής παρέμβασης Έρασμος - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Λειτουργία κέντρου υποστήριξης ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές στην πόλη της Βέροιας από τον Σύλλογο Οικογενειών και Φιλών Ψυχικής Υγείας ΣΟΦΨΥ Ημαθίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Στερέωση συντήρηση ανάδειξη του πύργου του 14ου αιώνα και της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης master plan και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Λαγκαδά - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών DMS - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Master Plan και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θερμαϊκού - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Αλεξάνδρειας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας στη Βέροια - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Τα πάντα RE - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 1 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ UNIMOG - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο ΝεάποληςΣυκεών - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο ΚορδελιούΕυόσμου - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο ΠυλαίαςΧορτιάτη - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποκατάσταση Επανάχρηση Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω Κωδωνοστάσιο Δυτική πτέρυγα Ηγουμενείο - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στo Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ευφυές Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης Κυκλοφορίας Ενοποίηση Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητ Εν Θεσκης - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησηςενημέρωσης επιχειρήσεων - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια ειδικού οχήματος πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Παύλου Μελά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σχέδιο δράσης ενίσχυσης οικολογικής συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Καλαμαριάς - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Παύλου Μελά - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων - 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων ΟΤ 97Α - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών ΣταυριανίδηΠαπάζογλουΚαρυοφύλλη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Κυρίλου και Μεθοδίου Μαυρομάτη Ιεροψαλτών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρ Φεραίου Λαϊκή Αγορά στη ΔΕ Συκεών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση πάρκου Τριανταφυλλοπούλου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αναπλάσεις Πάρκων Γειτονιάς - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση πυρήνων τοπικού αστικού πράσινου άνωθεν της εσωτερικής περιφερειακής οδού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΔΚ Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Βιοπούλου Δεληγιαννίδη Παγκάλου Αταλάντης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Γ Γεννηματά Δ Στρογγύλη Μακεδονίας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάπλαση πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού βασικής έρευνας του ΑΠΘ - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Σύνταξη Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Master Plan και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Δέλτα - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΩΡΙΩΝ Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής Βέροιας Διεύρυνση με λειτουργία κέντρου θεραπείας τραύματος - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επέκταση διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επέκταση διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο Βέροιας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Έδεσσα City branding - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης υποδομές για καθαρές μεταφορές - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΚΙ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ της ΠΕ Κιλκίς - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΠΕ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ της Πέλλας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής ΤΟΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΠΑλΘ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΗΜΑ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ Ημαθίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ για την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ στην Πιερία - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κατασκευή Λυκείου Γυμνασίου Κασσανδρείας - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Νέων Μουδανιών - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Νέο κτίριο Γενικού Λυκείου ΔΚ Ιερισσού - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Προμήθεια τοποθέτηση και θέση σε λειτουργιά ΗΜ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της ΤΚ Καταχα του Δήμου Πύδνας Κολινδρού - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της υδροδότησης στον Δήμο Νάουσας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στις ΤΚ Ριζου και Καλυβιών Δήμου Σκύδρας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Παναγίτσας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην ΤΚ Βάβδου Δήμου Πολυγύρου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Μονάδα φίλτρανσης νερού στην ΤΚ Πυργαδικίων Δήμου Αριστοτέλη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Μονάδα φίλτρανσης νερού στην ΤΚ Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης ΕΕΝΘ Φάση Α2 - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΜ εξοπλισμού για τη λειτουργιά μονάδας φίλτρανσης νερού στην ΤΚ Παλαιοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του δικτύου ύδρευσης των ΔΚ Περαίας και Νέων Επιβατών της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων στις ΤΚ Βαλτερού και Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας Ν Σερρών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή 23ου Δημοτικου Σχολείου Καλαμαριάς - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Διαρροών Τηλεέλεγχος Τηλεχειρισμός στο Εσωτερικό δίκτυο της πόλης της Κατερίνης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενοποίηση επέκταση υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου της ΤΚ Μελισσοχωρίου με τα υδρευτικά δίκτυα της ΔΚ Λητής της ΔΚ Δρυμού για την βελτίωση της ποιότητας ποσότητας ποσίμου νερού στις Δημοτικές Κοινότητες της ΔΕ Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
24o Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 12θ ολοήμερο - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
2ο Γυμνάσιο Θέρμης Προκατ 12θέσιο - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αντιμετώπιση της Διάβρωσης Ακτής του ΔΔ Πλαταμώνα - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΚ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Συμπληρωματικές προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΜΕΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για το σχολικό έτος 20182019 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εκπόνηση μελέτης για την σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης masterplan της ΔΕΥΑ Πέλλας και εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας νερού της ΔΕΥΑ Πέλλας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Κιλκίς - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Master Plan και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού ΔΕΥΑ Κατερίνης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Master Plan και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Master Plan και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Βέροιας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Πράσινες αυλές σχολείων 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 27ο Δημοτικό Σχολείο - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 2ο Γυμνάσιο 31ο ΓΕΛ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων Πράσινο Δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων Πράσινο Δώμα στο 9ο 15ο Νηπιαγωγείο 13ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων Πράσινο Δώμα στο 14ο 73ο Νηπιαγωγείο 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάπτυξη πρασίνου σε σχολικές αυλές του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑ Σερρών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ646 Αγ Γλυκερία - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας Περιοχή Δελφών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων 4 Ακτινολογικών μηχανημάτων και ενός 1 Συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων σε Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Ανάπλαση πάρκου Ρουμανικών μεταξύ των οδών Βενιζέλου Καραμανλή Παπανδρέου στη Δ Ε Νεάπολης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενεργητική οδική ασφάλεια - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και πιστοποιημένου εκτιμητή - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου Βούλγαρη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάπλαση πάρκου Ν Παπάζογλου πρώην Αγ Θεράποντα - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Δημιουργία πράσινου πυρήνα για την αστική αναζωογόνηση πολεοδομικών ενοτήτων Νικόπολης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αναβάθμιση πράσινου περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη Παπαφλέσσα Γευγελή και Ν Πλαστήρα - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανακατσκευή πάρκου Ούλωφ Πάλμε στη Νέα Κρήνη - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού Το Χαμόγελο του Παιδιού - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών συνοδών ΑμεΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ανάκτηση κτιρίου ηγουμενίου και συνοδικού και αποκατάσταση της λίθινης βάσης του στη νότια πυρίκαυστη πτέρυγα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μητροπολιτικού Ναού Αγ Γεωργίου Γουμένισσας Ν Κιλκίς - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ του Δ Χαλκηδόνος και τμήματος του Δ Δέλτα - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ των Δήμων Λαγκαδά Βόλβης κλπ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝΘ Ιπποκρατείου - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σερρών - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και το Γενικό Νοσοκομείο ΓΝΚΥ Γουμένισσας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα χειρουργεία και στην κεντρική αποστείρωση στο ΑΝΘ Θεαγένειο - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΓΝΘ Γ Παπανικολάου και Γ Γεννηματάς Ο Άγιος Δημήτριος - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Βελτιστοποίηση υφιστάμενου άξονα ποδηλατόδρομου και επέκτασης αυτού - 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Αντιπλημμυρική Διευθέτηση Άνω Λεκάνης Χειμάρρου Αεροπόταμου ΙΜ Διονυσίου Αγίου Όρους - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση μισγάγγειας ρέματος στις ΧΘ 0360μ και 0550μ επί της οδού ΙΜ Κουτλουμουσίου Καρυών Αγίου Όρους για την αντιμετώπιση των εκ της τυρβώδους ροής ομβριών υδάτων και εν γένει πλημμυρικών φαινομένων - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση Χειμαρρικού ρεύματος Αθωνιάδα της ΙΜ Βατοπαιδίου Αγίου Όρους - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Αρσανά ΙΜ Ζωγράφου Ρέμα Βαγενοκαμάρες - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση Χειμάρρων στον περιβάλλοντα χώρο της Ι Μ Καρακάλλου Αγίου Όρους - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση κάτω τμήματος κεντρικoύ χείμαρρου Χωραφίνας Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τζούρβα οικισμού Ιερισσού - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Μηχανισμός υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ολοκληρωμένη υπηρεσία καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΣΥΝ Άνθρωπος - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Ένταξη πράξεων για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, Δράση 4, Υπομέτρο 3, Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014-2020 -
Υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας - ΕΦΔ της ΣΒΑΑ με τίτλο "Έδεσσα - Αστική Αναζωογόνηση" - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Yποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα της ΣΒΑΑ Δήμου Κατερίνης - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Πολιτιστική Κληρονομιά - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Σύστημα θερμομηχανικών αναλύσεων δομικών υλικών - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ- ΤΕΙ ΚΜ - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Αναβάθμιση των Ερευνητικών Υποδομών του ΕΑΝΟΣΥΣ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Υβριδικών Συστημάτων Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας ως Εργαλείο για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη (HyEST) - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων για το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καταλυτικών υλικών για διεργασίες αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων προς παραγωγή βιο-προϊόντων, βιο-λιπασμάτων και βιο-καυσίμων (AGRO-VALUE) - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ενίσχυση ερευνητικού ρομποτικού εξοπλισμού για εφαρμογές αυτοματοποίησης στην αγροδιατροφή και στην κλωστοϋφαντουργία - ένδυση - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Εξοπλισμός του Κέντρου Βιολογικών Εφαρμογών ΑΠΘ - Κέντρο αναφοράς και πιστοποίησης οργανισμών και προϊόντων αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επιστημονικός εξοπλισμός για την μελέτη της συμπεριφοράς δομικών υλικών έναντι ακραίων περιβαλλοντικών κινδύνων (σεισμοί, κατολισθήσεις) με στόχο την μείωση της διακινδύνευσης στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Σύστημα ολοκληρωμένης φαινοτυπικής και γενοτυπικής αποτύπωσης και ανάλυσης-phenogenomics - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής για την υποστήριξη της καινοτομίας και της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο σύνολο της Αγροδιατροφικής αλυσίδας - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ανάπτυξη & Αναβάθμιση των Ερευνητικών Υποδομών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) για την Ενίσχυση Τομέων Πρωταθλητών της Κεντρικής Μακεδονίας - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Αξιοποίηση, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων της Κεντρικής Μακεδονίας με τη χρήση -ομικών (omics) τεχνολογιών - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Εκσυγχρονισμός και επέκταση δραστηριοτήτων εργαστηρίου Δομικών Υλικών - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης-σάρωσης/διέλευσης με πηγή ηλεκτρόνιων εκπομπής πεδίου (FEG TEM/STEM) - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM) - 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Οργάνωση και υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του αρχαιολογικού μουσείου Πολυγύρου Χαλκιδικής – Α΄ Φάση - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση του καθολικού της βυζαντινής μονής του Αγίου Ανδρέα στην Περιστερά Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Στερέωση, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Yποστήριξη του Δήμου Σερρών ως Ενδιάμεσο Φορέα για την παρακολούθηση υλοποίησης της ΣΒΑΑ Σερρών. - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Εργαστήριο Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας (ΕΑΒΕ) - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Περιφερειακός Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Διευθέτηση τάφρου Σησαμίας - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Αίθουσα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΔΙΠΑΕ - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - 08 - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης ΣΒΑΑ Νάουσας - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Σύσταση, Οργάνωση και υποστήριξη στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Υποστήριξη του Δήμου Πέλλας ως Ενδιάμεσος Φορέας για την ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Παρεμβάσεις στον τομέα των κοινωνικών υποδομών (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι) για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης από ΧΘ 0+400 έως ΧΘ 6+170 - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Εργασίες αποκατάστασης παρεκκλησίου Τιμίου Προδρόμου της Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αγορά και εξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Έδεσσα - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Ανέγερση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους για λογαριασμό της "Φροντίδα Παπαγεωργίου-Στέγη φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας-Μ.Κ. της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ίδρυση και ενίσχυση «Κέντρων Διηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία» ΚΔΗΦ - Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Κέντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος "Σελεμενάκη Δ." με τη δημιουργία Κ.Η.Φ.Η Δήμου Νέας Προποντίδας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια 4 οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας "ΒηματίΖΩ" - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Διαμερίσματα από το κέντρο ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Αποκατάσταση συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανακτόρου Αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Συντήρηση μνημείων Αγίου Όρους: Τοιχογραφίες Τράπεζας Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Έγκριση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020, ΕΥΕ ΠΑΑ -
Αντιπλημμυρική Προστασία Ιεράς Μονής Δοχειαρίου - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση Χείμαρρου Χρέντελη Ι.Μ. Όσιου Γρηγόριου - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση Χείμαρρου Νευροκόπου Ι.Μ. Ξενοφώντος - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση χειμάρρου Καστρόλακκα - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση σε τμήμα του χειμάρρου Ευκαρπίας Ν. Σερρών - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση Κεντρικού Χείμαρρου «Πλατανάρα» της Ι.Μ. Βατοπεδίου - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση Χείμαρρου Ανθεμούντα - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση Δυτικού Χειμάρρου Ιεράς Μόνης Διονυσίου - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διαμόρφωση - Διευθέτηση Λειτουργικότητας Τεχνητής Λίμνης (Φράγματος) στην Περιοχή «Άγιος Δημήτριος» Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Αντιπλημμυρική Προστασία Έδεσσας (Π. Εδεσσαίος) - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση Χείμαρρου Άθωνα Ιεράς Μόνης Αγίου Παύλου Αγίου Όρους - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Αντιπλημμυρική προστασία Λουτρακίου (Χείμαρρος Τόπλιτσα) - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση Ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρατηρητηρίου για την πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου της διάβρωσης των ακτών υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής μέσω της αξιοποίησης δεδομένων παρατήρησης γης - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-2018» - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Παππά (Α Φάση) - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΑΠΘ - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018 (ΑΜΕΑ) - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Προμμήθεια 15 ασθενοφόρων 4Χ2 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου. - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επέκταση - ολοκλήρωση συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στη θέση «Γιαννίτσι» Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στις Τ.Κ. Ν. Σκιώνης, Αγ. Παρασκευής και Παλιουρίου - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πήγες νερού Μάνα - υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δ.Δ. Νικήτης, Αγ. Νικόλαου και Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης από Αμίαντο με Σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν. Απολλωνίας Δήμου Βόλβης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έλεγχου διαρροών και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αντικατάσταση αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού (Α΄ Φάση) - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σκύδρας - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου - Ολύμπου - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εμμανουήλ Παππά - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κατερίνης με παράρτημα ΡΟΜΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας - Β' Φάση - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφίπολης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας Β Φάση - 14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ζίχνης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β' - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β' - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας - Φάση Β' - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού - Φάση Β' - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ) - Φάση Β' - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας - Β' Φάση - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας - Β΄Φάση. - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β΄Φάση - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης - Β΄Φάση - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης - Φάση Β' - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη–Πολύγυρος (ΕΟ 16) , Τμήμα : Θέρμη–Γαλάτιστα - Φάση Β΄ - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα ΡΟΜΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πέλλας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας - Κολινδρού - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων ΠΕ Σερρών - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής 'Τζούρβα' οικισμού Ιερισσού - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορδελιού Ευόσμου με παράρτημα ΚΕΜ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης ΟΧΕ ΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμαριάς - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρo Κοινότητας Δήμου Δέλτα με Παράρτημα ΡΟΜΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Inspire Project - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Νεάπολης-Συκεών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ανάπλαση - ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών - Φάση Γ' (Φάση Β') - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Παύλου Μελά - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βέροιας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Νάουσας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες(σχολικό έτος 2016-2017) - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλκηδόνας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βισαλτίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αριστοτέλη - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δοµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο Δήµου Βέροιας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομη παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παύλου Μελά - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικωμένων Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωραιοκάστρου - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρo Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κατερίνης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού Ευόσμου - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καλαμαριάς - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νέας Προποντίδας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΔΗΦ - "Η ΖΩΗ" - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΔΗΦ - "Ο Σωτήρ 3" - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΔΗΦ - Συζωή - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΔΗΦ - ΑΜΚΕ "Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΔΗΦ - Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΔΗΦ - "Έμπνευση" Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΔΗΦ - Φιλανθρωπικό Σωματείο "Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης" - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
ΚΔΗΦ - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς "ΒηματίΖΩ" - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Ειδικής Αγωγής για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ Κέντρο Ειδικής Αγωγής - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑΜΕΑ) - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Μελέτες της ΕYΔ ΕΠ ΠΚΜ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ - 12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ
Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ανέγερση Λυκείου Διαβατών - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Αποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Πληροφόρηση και Επικοινωνία για τις δράσεις ΕΚΤ του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 - 12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ
Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια - Κασσανδρεία του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής - Φάση Β' - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Κατασκευή ολοήμερου νηπιαγωγείου Ν. Φώκαιας - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
4ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β' - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Καθ' ύψος και κατ' επέκταση προσθήκες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης - Τριαδίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Μελέτη, κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων – διοίκησης – κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων, ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ – Φάση Β’ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Επέκταση – αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού – Φάση Β’ - 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)
Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού - 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες - θύματα βίας - Ξενώνας φιλοξενίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Περιφερειακή οδός Κατερίνης - Β' φάση - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού - 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο (συμβουλευτικό κέντρο Θεσσαλονίκης) - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Παράκαμψη Αρναίας - Φάση Β' - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας - Β΄Φάση - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης - Β' Φάση - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου-είσοδος Κιλκίς - Β΄Φάση - 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Λειτουργική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Υποστήριξη Μετακινήσεων ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2014 - 2020 - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 - 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜΕΑ) - 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ